Engels Nederlands Zweeds Frans

Nieuws

Premiekorting van 5% voor leden OFH
Ondanks de zeer omvangrijke hagelschade in 2015 geeft OFH toch 5% van de...

Meer keuze in dekking hagelverzekering
OFH introduceert nieuwe dekkingen voor de verzekering van appels en pere...


Klik hier voor meer nieuws.

OFH

Postadres:
Postbus 397
2700 AJ  ZOETERMEER

Bezoekadres:
Röntgenlaan 29 
2719 DX  ZOETERMEER

[t] +31 (0)79 368 13 33 
[e] info@ofh.nl

Brede Weerpolis

Voor fruittelers in Nederland biedt OFH sinds 2010 ook de Brede Weerpolis aan, die wordt gesubsidieerd door de rijksoverheid.

Welk risico is verzekerd?
Met de Brede Weerpolis kunt u zich verzekeren tegen schade als gevolg van hagel, storm, sneeuwdruk, vorst, ijzel, brand door blikseminslag, extreme droogte en extreme regenval.

Let op! De dekking van de Brede Weerpolis is vooral gericht op het risico van hagelschade. De dekking voor de zeven overige weerrisico's is beperkt.

Wanneer begint en eindigt de verzekering?
Ten aanzien van hagel vangt de verzekeringsdekking voor appels, peren en pruimen aan na de bloeiperiode, maar niet vóór 10 april, en eindigt op uiterlijk 15 november. Voor zachtfruit vangt de verzekeringsdekking aan bij het begin van de bloeiperiode en eindigt zodra de vruchten zijn geplukt.

De dekkingsperioden voor storm, sneeuwdruk, vorst, ijzel, brand door blikseminslag, extreme droogte en extreme regenval zijn verschillend.

Aanvraag Brede Weerpolis
Als uw fruit vrij is van hagelschade kunt u uw fruit zonder enige beperking bij OFH verzekeren. Wij adviseren u om tijdig uw aanvraag bij OFH in te dienen. Schade door hagel kan al vroeg in het seizoen optreden.

Als u reeds bent verzekerd bij OFH dan ontvangt u automatisch begin april bericht van ons per post om aangifte te doen. Bent u nog niet verzekerd, neem dan contact op met OFH. Wij komen graag bij u langs om uitleg te geven.

Premiesubsidie
Met de subsidieregeling van de rijksoverheid kan elke fruitteler een tegemoetkoming krijgen van maximaal 65% op de verzekeringspremie. Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen, dient u uiterlijk 15 mei 2018 een aanvraag bij RVO in te dienen. Dat kunt u doen via de Gecombineerde Opgave.

Let op! RVO stelt eisen aan uw perceelregistratie. De door u bij RVO aangemelde oppervlakte is bepalend voor de premiesubsidie. De door u bij OFH aangemelde oppervlakte mag niet groter zijn.