Engels Nederlands Zweeds Frans

Nieuws

Premiekorting van 5% voor leden OFH
Ondanks de zeer omvangrijke hagelschade in 2015 geeft OFH toch 5% van de...

Meer keuze in dekking hagelverzekering
OFH introduceert nieuwe dekkingen voor de verzekering van appels en pere...


Klik hier voor meer nieuws.

OFH

Postadres:
Postbus 397
2700 AJ  ZOETERMEER

Bezoekadres:
Röntgenlaan 29 
2719 DX  ZOETERMEER

[t] +31 (0)79 368 13 33 
[e] info@ofh.nl

privacy

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
Bij de aanvraag van een verzekering vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van fraudepreventie, statistische analyses en om u te informeren over andere door ons geleverde producten en diensten. Uiteraard worden gegevens verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Ons privacybeleid
Persoonsgegevens worden door OFH verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In de Gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. De verwerking van persoonsgegevens is door OFH gemeld bij de functionaris voor gegevensbescherming, als beschreven in artikel 62 Wet bescherming persoonsgegevens. Deze functionaris ziet erop toe dat de verwerking binnen OFH in overeenstemming met de wet en de gedragsregels is.

Verwerking bijzondere gegevens
Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft. Een voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een verzekering.

Uw rechten
Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek te richten aan de directie van OFH. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens.

Op de hoogte blijven van onze producten en diensten?
Indien u via de elektronische post op de hoogte wilt blijven van onze producten en diensten, verzoeken wij u dit aan te geven via het betreffende item op de aanvraag van een verzekering.

Het gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen, die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Vragen

Indien u vragen heeft over het privacy statement kunt u zich wenden tot OFH, Postbus 397, 2700 AJ  ZOETERMEER.