Engels Nederlands Zweeds Frans

Nieuws

Premiekorting van 5% voor leden OFH
Ondanks de zeer omvangrijke hagelschade in 2015 geeft OFH toch 5% van de...

Meer keuze in dekking hagelverzekering
OFH introduceert nieuwe dekkingen voor de verzekering van appels en pere...


Klik hier voor meer nieuws.

OFH

Postadres:
Postbus 397
2700 AJ  ZOETERMEER

Bezoekadres:
Röntgenlaan 29 
2719 DX  ZOETERMEER

[t] +31 (0)79 368 13 33 
[e] info@ofh.nl

disclaimer

Deze website is opgezet als informatieve site.

Functioneren van deze website
OFH stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. OFH garandeert echter niet dat de website te allen tijde toegankelijk is dan wel naar behoren functioneert. OFH aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website en/of anderszins veroorzaakt wordt door of inherent is aan het gebruik van het internet.

Informatie op deze website
OFH stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op deze site juist en volledig is. OFH garandeert echter niet dat de op deze website vermelde informatie steeds actueel, juist, volledig en toereikend is. OFH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, die zou kunnen ontstaan wanneer de weergegeven informatie, onjuist, onvolledig en/of ontoereikend is. Als u naar aanleiding van de op de website vermelde informatie en/of resultaten vragen heeft en/of verplichtingen met financiële consequenties aan wilt gaan, dan adviseren wij u contact met ons op te nemen. De informatie op deze website is van algemene aard en niet bedoeld als een persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan voor een persoonlijk advies contact met ons op te nemen waarbij alle relevante omstandigheden kunnen worden meegenomen in het advies.

Copyright
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van OFH worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in welke vorm of op welke wijze dan ook.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. OFH heeft geen bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites en kan niet garanderen dat de hyperlinks correct zijn. OFH geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en inhoud van de websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. OFH behoudt zich het recht voor om iedere link en/of verwijzing naar een andere website op enig moment te beëindigen dan wel te verwijderen.

Virussen 
OFH garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. OFH aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.