Engels Nederlands Zweeds Frans

Nieuws

Premiekorting van 5% voor leden OFH
Ondanks de zeer omvangrijke hagelschade in 2015 geeft OFH toch 5% van de...

OFH biedt vanaf 2015 meer keuze in hagelverzekering
OFH introduceert nieuwe dekkingen voor de verzekering van appels en pere...


Klik hier voor meer nieuws.

OFH

Postadres:
Postbus 397
2700 AJ  ZOETERMEER

Bezoekadres:
Röntgenlaan 29 
2719 DX  ZOETERMEER

[t] +31 (0)79 368 13 33 
[e] info@ofh.nl

Premiekorting van 25% voor leden OFH
9-12-2013

Dankzij de geringe omvang van de hagelschade in 2013 gaat OFH de fruitteeltbedrijven, die in 2013 bij OFH waren verzekerd, een teruggave op de hagelschadepremie doen van 25%. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de verzekeringspremie van deze bedrijven in 2014. De teruggave geldt zowel voor verzekerde fruittelers in Nederland als in België.

OFH verstrekt voor het 2e jaar op rij een forse premieteruggave aan haar leden/verzekerden. De teruggave op de hagelschadepremie over het seizoen 2012 bedroeg 12,5%. Dit bedrag is in mindering gebracht op de premies in 2013.

In teeltseizoen 2013 zijn verspreid over Nederland en België diverse fruitteeltbedrijven door hagelschade getroffen. Fruittelers in Nederland werden vooral op 23 mei en 16 september met schade geconfronteerd. In België kwam het vooral op 23 mei en 23 juli tot schade. Ondanks plaatselijke zware hagelschade is de totale omvang van de schade kleiner dan in 2012.