Engels Nederlands Zweeds Frans

Nieuws

Premiekorting van 5% voor leden OFH
Ondanks de zeer omvangrijke hagelschade in 2015 geeft OFH toch 5% van de...

Meer keuze in dekking hagelverzekering
OFH introduceert nieuwe dekkingen voor de verzekering van appels en pere...


Klik hier voor meer nieuws.

OFH

Postadres:
Postbus 397
2700 AJ  ZOETERMEER

Bezoekadres:
Röntgenlaan 29 
2719 DX  ZOETERMEER

[t] +31 (0)79 368 13 33 
[e] info@ofh.nl

Inschrijving geopend voor brede weer- en hagelschadeverzekering
19-4-2013

Fruittelers kunnen zich weer bij OFH verzekeren tegen het risico van schade door hagel en andere weerrisico's.

Met de Brede Weerpolis bent u als fruitteler met uw plantopstand en oogst verzekerd tegen negen weerrisico's: hagel, vorst, ijzel, sneeuwdruk, storm, brand door blikseminslag, erosie, extreme regenval en extreme droogte. De te betalen premie van de Brede Weerpolis komt in aanmerking voor een tegemoetkoming uit de subsidieregeling 'brede weerverzekering' van het Ministerie van Economische Zaken. Daarvoor dient u uiterlijk 15 mei een aanvraag in te dienen via de Gecombineerde Opgave.

Met de Hagelschadepolis bent u verzekerd tegen het risico van hagelschade aan uitsluitend uw oogst. Informeer bij uw telersvereniging of u wellicht in aanmerking komt voor een tegemoetkoming op de verzekeringspremie uit de GMO-subsidie.

Huidige leden/verzekerden van OFH hebben omstreeks 10 april een aangifteformulier ontvangen voor het nieuwe teeltseizoen gebaseerd op de gegevens van 2012. Aan hen is gevraagd om bij voorkeur online aangifte te doen van hun teeltplan en gewenste verzekeringsdekking in 2013. Fruittelers die nog niet zijn verzekerd bij OFH, kunnen het beste contact opnemen met de maatschappij. Op uw verzoek komt een medewerker u thuis adviseren. Verder kunt u ook online een offerte aanvragen bij OFH.